Stambeno poslovni kompleks “Obala”

Raspored stanova po etazi

Višeporodični stambeni kompleks “Obala” u Hercegovačkoj ulici, sastoji se od prizemlja sa dva poslovna prostora,
5 spratova sa 7 stanova u osnovi, i povučenom etažom sa 3 veća stana: jednim 3-sobnim i dva 2-sobna.

Zgrada ima lift i parking prostor sa 13 parking mjesta.

Tipska etaža

Povučena etaža